Od:
Do:
 Napomena:
Gornje poruke su pisane od strane posjetilaca Jelah OnLine i isti ne snosi odgovornost za njihov sadrzaj.
Hvala na razumijevanju.
Aktivnosti MZ Jelah
VLADA ZE-DO KANTONA DONIJELA ODLUKU O POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA SNABDJEVANJE GASOM MZ JELAH
09 Nov 2007 - Emir

Vlada Ze-Do kantona  na 30.sjednici održanoj  10.10.2007.godine donjela je Odluku o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za snabdjevanje agsom MZ Jelah u općini Tešanj.
Odlukom je zaduženo Ministarstvo za privredu da putem formirane komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi dodjelu koncesije za distribuciju gasa najpovoljnjijem ponuđaču.
- Nadamo se da će ovaj postupak završiti u najkraćem roku, tako da bi radovi mogli započeti tokom 2008.godine.
- Treba napomenuti da je ovo prvi ovakav projekat na područiju BiH i da je u potpunosti u skladu sa svim propisima koji važe u EU.
Nadamo se da će jelašani slijedeću grjenu sezonu dočekati sa novim energentom.

ODRŽANA 7.SJEDNICA SKUPŠTINE MZ JELAH
29 Oct 2007 - Emir

U utorak 23.oktobra 2007.godine održana je 7.sjednica Skupštine MZ Jelah  uz slijedeći dnevni red:

1.      Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6.sjednice Skupštine MZ Jelah.

2.      Razmatranje dopisa MO SDA  oko zamjene članova Savjeta delegiranih ispred MO SDA Jelah.

3.      Razmatranje Prijedloga Ugovora o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji uključenja vodovoda
        „Pousorje“ na vodovodni sistema Jelah-Tešanj.

4.      Razmatranje Prijedloga kapitalnih projekata na područiju MZ Jelah za 2008.godinu.

5.      Razno.

Nakon obavljenih rasprava Skupština je jednoglasno usvojila Izvod iz zapisnika sa 6.sjednice Skupštine
Sklupština je donijela zaključak da se od MO SDA Jelah traže dodatna obrazloženja u vezi zamjene članova Savjeta Fikreta Alića i Senada Jahića.
Skupština je jendoglasno  prihvatila Prijedlog  Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza na uključivanju vodovoda "Pousorje" na vodovodni sistem Jelah-Tešanj između MZ Jelah, KP "Rad" Tešanj i Općine Tešanj.
Skupština je jednoglasno prihvatila i prijedlog kapitalnih projekata za 2008.godinu.

7.SJEDNICA SKUPŠTINE MZ JELAH
22 Oct 2007 - Emir

U utorak: 23.oktobra 2007.godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama Doma kulture Jelah održat će se 7.sjednica Skupštine MZ Jelah sa slijedećim dnevnim redom:

1.      Usvajanje  zapisnika sa 6. sjednice Skupštine MZ Jelah.

2.      Razmatranje  dopisa MO SDA oko zamjene članova Savjeta  delegiranih ispred MO SDA Jelah. 

3.      Razmatranje Prijedloga Ugovora o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji uključivanja vodovoda
         „Posuorje“ u vodovodni sistem Jelah-Tešanj.                     

4.      Razmatranje Prijedloga kapitalnih projekata na područiju MZ Jelah za 2008.godinu.

5.      Razno.

U TOKU REALIZACIJA KAPITALNIH PROJEKATA
17 Oct 2007 - Emir

U skladu sa dopunjenom listom kapitalnih projekata  za 2007.godinu koju je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo na 32.sjednici održanoj 27.09.2007.godine, na područiju Mjesne zajednice Jelah u toku su aktivnosti na realizaciji slijedećih aktivnosti:
- ovih dana završeni su radovi na uređenju prilaza i kruga ambulante i vatrogasnog doma,
- u toku su tenderi za sanaciju Doma kulture, izgradnju pragova na rijeci Usori, izgradnji parka i dječijeg igrališta pored Osnovne škole "1.mart", postavljanju fontane u Jelahu, uređenju potoka Lužnjak u Jelah-Polju,asfaltiranje ulice "Teslićka" i izgradnja mosta na Radušici, uređenje parkinga kod mekteba u Jelah-Polju i postavljanje svjetlosnog pješačkog prelaza na magistralnom putu M-4 u Jelahu.
- sve ove aktivnosti i projekte pored sredstava izdvojenih budžetom Općine i Ze-Do kantona podržali su i sami građani, te Mjesna zajednica Jelah.

26.SJEDNICA SAVJETA MZ JELAH
18 Sep 2007 - Emir

U petak;21.09.2007.godine sa početkom u 17,00 sati održat će se 26.sjednica Savjeta MZ Jelah uz slijedeći;

DNEVNI  RED:

1.       Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35.sjednice Savjeta.

2.       Razmatranje i usvajanje Izvještaja sa održane kulturno-sportske manifestacije „Jelaško Ljeto 2007“.

3.       Razmatranje aktivnosti oko učešća u Javnoj raspravo o strategiji razvoja općine Tešanj do 2015.godine.

4.       Razmatranje trenutnog finansijskog stanja,

5.       Razmatranje dopisa MO SDA Jelah oko zamjene članova Savjeta.

6.       Razmatranje prispjelih zahtjeva i dopisa:

6.1.    Mjesne zajednice Jevadžije,

6.2.    Džematskog odbora Jelah,

6.3.    Doo „Merkur“ Sarajevo

6.4.    Hrvić Fahrudina iz Jelaha,

6.5.    Centar Pošta Zenica.

7.       Razno.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sljedeca >>
<< Prethodna {pages} Sljedeca >>

  ©2001-2011 by MZ Jelah Design by NEKaWD