Od:
Do:
 Napomena:
Gornje poruke su pisane od strane posjetilaca Jelah OnLine i isti ne snosi odgovornost za njihov sadrzaj.
Hvala na razumijevanju.
Aktivnosti MZ Jelah
Akcija na mjerenju šećera u krvi i tlaka
08 Apr 2009 - Emir
Dana (08.04.2009) godine u organizaciji Doma zdravlja"Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj i Mjesne zajednice Jelah na trgu u Jelahu je organizirana akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska, a zanimanje građana je izuzetno veliko.
Velik i broj građana se od samog jutra odazvao akciji.
4.sjednica Savjeta MZ Jelah
23 Mar 2009 - Emir
U Srijedu;25.03.2009.godine sa početkom u 18,00 sati održat će se 4.sjednica Savjeta MZ Jelah. Za sjednicu je predložen,

DNEVNI  RED:

1.       Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Savjeta.

2.       Aktivnostio oko organizacije kulturno-sportske manifestacije „Jelaško Ljeto“

3.       Aktivnosti oko organizacije manifestacije „Dani otpora“

4.       Aktivnosti oko organizacije tradicionalne proslave „prvomajskih praznika“ – 2.maja 2009.godine.

5.       Razmatranje prispjelih zahtjeva i dopisa.

6.       Razno.


Izvod iz Zapisnika sa 1.sjednice Skupštine MZ Jelah
18 Mar 2009 - Emir

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa  1. sjednice Skupštine MZ Jelah održane dana 13.marta 2009.godine, sa početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD Jelah.

 

-Sjednici je prisustovalo 13 članova skupštine;;

Žižo Huso,Beširević Osman,Hujdur Enver,Garić Duđak Ilija,Subašić Bahrija,

Kujundžić Ahmet,Kondžić Sead,Križanović Nikola,Ćeman Elvir,Saltagić Ferid, Alagić Ismar,Krdžalić Elvir,Vejsić Mahmut, Mešić Ibrahim i Ćosanović Nihada.

-Sjednici nisu prisustovali članovi  Skupštine MZ Jelah;

Vejsić Mahmut koji je najavio izostanak i Alagić Ismar.

-Sjednici su prisustovali  članovi  za Savjeta MZ Jelah;

 Senad Subašić,Zeničanin Ismet,Karahodžić Enver, Agić Vahidin Ajanović Jasmin i Unkić Mirvet.

-Kao gosti sjednici su prisustovali: predsjednik i komandir DVD Jelah;Džanić Hajrudin i Hujdur Muharem, Gopo Husein ispred USR „Jelah“ Tešanj, predsjednik Skupštine NK „Borac“ Jelah Festa Vahid, vijećnik u OV Tešanj Unkić Mirza i Miralem Unkić poslanik u Federalnom parlamentu.

- Sjednicu Skupštine je pratila kablovska TV „Smart“ Tešanj.

- Sjednicom je predsjedavao Enver Hujdur predsjednik Skupštine MZ-e Jelah

- Zapisnik je vodio sekretar Emir Kotorić.

 

Nakon prozivke članova skupštine od strane sekretara MZ-e Jelah, predsjednik je konstatovao da sjednici prisustvuje 13 od 15 članova Skupštine,  te je nakon toga Skupština jednoglasno usvojila slijedeći      

DNEVNI RED;

1.          Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine.

2.          Razmatranje i usvajanje Statuta MZ Jelah.

3.          Razmatranje i usvajanje:

3.1.      Izvještaja o radu Savjeta za 2008.godinu.

3.2.      Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.      Plana rada za 2009.godinu.

4.          Razno.

 

 

AD-1.

Bez rasprave Skupština MZ Jelah je sa  13 glasova „ZA“ usvojila                                                                      

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice  Skupštine MZ Jelah održane dana 26.12.2008.godine.

 

AD-2.

Predsjednik Skupštine je prisutne upoznao sa obavezom donošenja novog Statuta MZ Jelah koji će biti usklađen sa Statutom općine i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Savjet MZ Jelah kao predlagač je po ovom pitanju tražio i mišljenje političkih stranaka koje djeluju na područiju MZ Jelha, tako da je ovaj prijedlog Statuta usvojen i na sjednici Savjeta MZ Jelah uz  jedan suzdržan glas predstavnika MO SDA Jelah.

Sobzirom da su članovi Skupštine u sazicu za sastanak dobili Prijedlog Statuta isti je stavljen na raspravu.

Pošto više nije bilo rasprave po ovoj tačci dnevnog reda Skupština je sa 13 glasova „ZA“ usvojila slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Prijedlog Statuta MZ Jelah.

 

AD-3.

Sobzirom da su u sazivu za sjednicu članovi Skupštine  u pisanom obliku dobili izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i plan rada za 2009.godinu, predsjednik Skupštine je iste stavio na raspravu. 

Nakon provedene rasprave po ovoj tačci dnevnog reda Skupština je sa 13 glasova „ZA“ usvojila slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Usvaja se Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i Plan rada za 2009.godinu.

- Prema nadležnim općinskim,kantonalim i federalnim organima upute zahtjevi za  adekvatno rješavanje pješačkih prelaza na magistralnoj cesti M-4 kod Šoping centra, bezbjednosti pješaka na trotoarima, provođenju i poštivanju Regulacionog plana.

- Uraditi Plan rada za period 2010 – 2012.godina.

 

AD-4.

-Član Skupštine  Ćosanović Nihada je postavila pitanje vezano  za status“ciglanskog  dimnjaka“.

- Član Skupštine Beširević Osman  je postavio pitanje vezano oko  potrvđivanja imenovanja predsjednika Savjeta MZ Jelah.

- Član Skupštine Križanović Nikola je postavio pitanja oko održavanja i čišćenje cjevovoda na vodovodnom sistemu Jelah-Tešanj.

-Predsjednik Skupštine NK „Borac „Jelah  Festa Vahid; je predložio način rješavanja dimnjaka na taj način da bi se od cigle dimnjaka napravio manji na jednoj atraktivnoj lokaciji u Jelahu.

-Član Savjeta MZ Jelah  Agić Vahidin; je predložio da se sjednice Skupštine održavaju  tromjesečno, te da organi MZ Jelah Skupština i Savjet agresivnije nastupe u rješavanju pojedinih problema u MZ-i, kao što su bezbjednost u saobraćaju, poštovanje Regulacionog plana i dr.

- Član Skupštine  Subašić Bahrija; je postavio pitanje oko rada ambulante u Jelahu.

-Član Skupštine Duđak Ilija je predložio da se i za Potočane predvidi jedan kapitalni projekat, da je pojača rad eko-policije oko zaštite životne okoline.

Senad Subašić; je ukratko odgovorio na sva postavljena pitanja i prijedloge, te je nakon provedene rasprave Skupština uz 13 glasova „ZA“ donijela slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Da se sjednice Skupštine MZ Jelah održavaju tromjesečno i po potrebi.

2.Da se zaštiti „ciglanski dimnjak“ i nastave aktivnosti oko zaštite , te se ovlašćuje Savjet da nastavi započete aktivnosti oko rješavanja ovog problema.

3. Da se provede anketa na područiju naselja Potočani oko utvrđivanja prioriteta u ovom naselju.

 

Konstituirajuća sjednica je završila sa radom u 19,30.

 

    ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

   Emir  KOTORIĆ                                                               Enver  Hujdur

 

 

1.radna sjednica Skupštine MZ Jelah
09 Mar 2009 - Emir
U petak;13.marta 2009.godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD Jelah održaće se 1.radna sjednica Skupštine MZ Jelah.


Za sjednicu je predložen  sljedeći:

 

                                                     DNEVNI RED:

1.        Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine.

2.        Razmatranje i usvajanje Statuta MZ Jelah.

3.        Razmatranje i usvajanje:

3.1.   Izvještaja o radu Savjeta za 2008.godinu.

3.2.   Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.   Plana rada za 2009.godinu.

4.        Razno.


2.sjednica Savjeta MZ Jelah
18 Feb 2009 - Emir
U četvrtak 19.februara sa početkom u 18,00 sati održat će se 2.radna sjednica Savjeta

1.       Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Savjeta.

2.       Razmatranje Nacrta Statuta MZ Jelah.

3.       Razmatranje i usvajanje:

3.1.   Izvještaja o radu MZ Jelah za 2008.godinu.

3.2.   Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.   Plana rada za 2009.godinu.

4.       Razmatranje i usvajanje Zapisnika  komisije za popis.

5.       Razmatranje uslovima korištenja stubova ulične rasvjete za postavljanje reklamnih panoa.

6.       Razmatranje prispjelih zahtjeva i dopisa.

7.       Razno.


<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sljedeca >>
<< Prethodna {pages} Sljedeca >>

  ©2001-2011 by MZ Jelah Design by NEKaWD